​Bapu Performing Poojan

Sadguru Shree Aniruddha offering garland to Shree Bramhanaspati during Shree Maghi Ganeshotsav | श्री माघी गणेशोत्सवात श्रीब्रह्मणस्पतिस पुष्पहार अर्पण करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha offering garland to Shree Bramhanaspati during Shree Maghi Ganeshotsav | श्री माघी गणेशोत्सवात श्रीब्रह्मणस्पतिस पुष्पहार अर्पण करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha offering ghee in the Holika during Holi festival at Shree Sai Nivas | श्री साईनिवास येथे होळी उत्सवात होलिकेत घृत (तूप) अर्पण करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha offering ghee in the Holika during Holi festival at Shree Sai Nivas | श्री साईनिवास येथे होळी उत्सवात होलिकेत घृत (तूप) अर्पण करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha perfoming poojan of Shri Nrusinha Saraswati’s Padukas during Guru Pournima | सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांच्या घरच्या देव्हार्‍ह्यातील श्रीगुरुनृसिंहसरस्वतींच्या पादुकांचे श्रीहरिगुरुग्राम येथे गुरुपौर्णिमेस पूजन करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद

Sadguru Shree Aniruddha perfoming poojan of Shri Nrusinha Saraswati’s Padukas during Guru Pournima | सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांच्या घरच्या देव्हार्‍ह्यातील श्रीगुरुनृसिंहसरस्वतींच्या पादुकांचे श्रीहरिगुरुग्राम येथे गुरुपौर्णिमेस पूजन करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद

Sadguru Shree Aniruddha offering flowers to the 3-Dimensional Shree Yantra | सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांच्या घरच्या देव्हार्ह्यातील त्रिमितीय श्रीयन्त्रास श्रीहरिगुरुग्राम येथे धनलक्ष्मी-श्रीयन्त्र-पूजन उत्सवात पुष्पे अर्पण करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha offering flowers to the 3-Dimensional Shree Yantra | सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांच्या घरच्या देव्हार्ह्यातील त्रिमितीय श्रीयन्त्रास श्रीहरिगुरुग्राम येथे धनलक्ष्मी-श्रीयन्त्र-पूजन उत्सवात पुष्पे अर्पण करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha offering flowers to Shree Laxmi Mata at Shree Harigurugram during Dhanalaxmi Shree Yantra Poojan Utsav | धनलक्ष्मी-श्रीयन्त्र-पूजन उत्सवात श्रीहरिगुरुग्राम येथे श्रीलक्ष्मी मातेस पुष्पे अर्पण करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha offering flowers to Shree Laxmi Mata at Shree Harigurugram during Dhanalaxmi Shree Yantra Poojan Utsav | धनलक्ष्मी-श्रीयन्त्र-पूजन उत्सवात श्रीहरिगुरुग्राम येथे श्रीलक्ष्मी मातेस पुष्पे अर्पण करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha performing Bhagwan Shree Kiratrudra Poojan during Shree Aniruddha Pournima at Shri Harigurugram | श्रीअनिरुद्ध पौर्णिमेस श्रीहरिगुरुग्राम येथे श्रद्धावानांसह भगवान श्रीकिरातरुद्र-पूजन करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha performing Bhagwan Shree Kiratrudra Poojan during Shree Aniruddha Pournima at Shri Harigurugram | श्रीअनिरुद्ध पौर्णिमेस श्रीहरिगुरुग्राम येथे श्रद्धावानांसह भगवान श्रीकिरातरुद्र-पूजन करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha perfoming poojan of Shri Nrusinha Saraswati’s Padukas during Guru Pournima | सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांच्या घरच्या देव्हार्‍ह्यातील श्रीगुरुनृसिंहसरस्वतींच्या पादुकांचे श्रीहरिगुरुग्राम येथे गुरुपौर्णिमेस पूजन करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद

Sadguru Shree Aniruddha perfoming poojan of Shri Nrusinha Saraswati’s Padukas during Guru Pournima | सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांच्या घरच्या देव्हार्‍ह्यातील श्रीगुरुनृसिंहसरस्वतींच्या पादुकांचे श्रीहरिगुरुग्राम येथे गुरुपौर्णिमेस पूजन करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद

Sadguru Shree Aniruddha performing aarti of Shree Kiratrudra during Shree Aniruddha Pournima at Shri Harigurugram | श्रीअनिरुद्ध पौर्णिमेस श्रीहरिगुरुग्राम येथे भगवान श्रीकिरातरुद्राची आरती करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha performing aarti of Shree Kiratrudra during Shree Aniruddha Pournima at Shri Harigurugram | श्रीअनिरुद्ध पौर्णिमेस श्रीहरिगुरुग्राम येथे भगवान श्रीकिरातरुद्राची आरती करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha offering Dhoop to Bhagwan Shree Kiratrudra during Shree Aniruddha Pournima at Shri Harigurugram | श्रीअनिरुद्ध पौर्णिमेस श्रीहरिगुरुग्राम येथे भगवान श्रीकिरातरुद्रास धूप अर्पण करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha offering Dhoop to Bhagwan Shree Kiratrudra during Shree Aniruddha Pournima at Shri Harigurugram | श्रीअनिरुद्ध पौर्णिमेस श्रीहरिगुरुग्राम येथे भगवान श्रीकिरातरुद्रास धूप अर्पण करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha performing Mata Shivagangagauri Poojan at Janhavi Sthanam during Shree Varada Chandika Prasannotsav | वरदाचण्डिका प्रसन्नोत्सवात जाह्नवी स्थानम येथे माता शिवगंगागौरीचे पूजन करताना सद्गुरु श्री अनिरुद्धबापू

Sadguru Shree Aniruddha performing Mata Shivagangagauri Poojan at Janhavi Sthanam during Shree Varada Chandika Prasannotsav | वरदाचण्डिका प्रसन्नोत्सवात जाह्नवी स्थानम येथे माता शिवगंगागौरीचे पूजन करताना सद्गुरु श्री अनिरुद्धबापू

Mahalaxmi Deep Darshan Sthanam during Shree Varada Chandika Prasannotsav | वरदा चण्डिका प्रसन्नोत्सवातील महालक्ष्मी दीप दर्शन स्थानम्

Mahalaxmi Deep Darshan Sthanam during Shree Varada Chandika Prasannotsav | वरदा चण्डिका प्रसन्नोत्सवातील महालक्ष्मी दीप दर्शन स्थानम्

Sadguru Shree Aniruddha performing Mahapoojan during Shree Varada Chandika Prasannotsav | श्रीआदिमाता वरदा चण्डिका प्रासादिक महापूजन करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha performing Mahapoojan during Shree Varada Chandika Prasannotsav | श्रीआदिमाता वरदा चण्डिका प्रासादिक महापूजन करताना सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू

Sadguru Shree Aniruddha offering Bilva leaves to Shree Mahadurgeshwar on occasion of Mahashivratra at Shree Aniruddha Gurukshetram | श्रीअनिरुद्ध गुरुक्षेत्रम येथील श्रीमहादुर्गेश्वरास महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वावर बिल्वपत्रे अर्पण करताना सद्गुरु श्रीअनिर

Sadguru Shree Aniruddha offering Bilva leaves to Shree Mahadurgeshwar on occasion of Mahashivratra at Shree Aniruddha Gurukshetram | श्रीअनिरुद्ध गुरुक्षेत्रम येथील श्रीमहादुर्गेश्वरास महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वावर बिल्वपत्रे अर्पण करताना सद्गुरु श्रीअनिर