Discourse of Sadguru Shree Aniruddha

(Thursday. 5th January 2023)

On 5th January 2023, Sadguru Aniruddha Bapu began his discourse by chanting five mantras of Swayambhagwan Trivikram. Bapu then spoke about how Swayambhagwan is and what he does and went on to ask if we truly understood God. As he elucidated on the concept, Sadguru Bapu spoke about Brahma, Vishnu and Shiva, who are responsible for the creation, maintenance and destruction of this universe. Moreover, he mentioned the three C's in life - chance, choice and change, which are crucial in our lives, and how our lives will become dead as with Ahalya (Rishi Gautam's wife) if we don't live by them. Sadguru Bapu explained how the process of respiration firmly connects us to Swayambhagwan Trivikram. Also, citing a reference from the 32nd Adhyay of Shree Sai Satcharita, he told Shraddhavans how one can truly know God and finally underscored Swayambhagwan Trivikram's relationship with each of his Bhaktas and their relation with him.

सद्गुरू अनिरुद्ध बापूंनी 5 जानेवारी 2023 रोजी, स्वयंभगवान त्रिविक्रमाच्या पाच मंत्रांचा जप करून प्रवचनाला सुरुवात केली. त्यानंतर बापूंनी स्वयंभगवान कसे आहेत आणि ते काय करतात याबद्दल सांगितले आणि 'आपल्याला खरोखर देव समजला आहे का' असा प्रश्न विचारला. ही संकल्पना स्पष्ट करताना, सद्गुरु बापूंनी ब्रह्मा, विष्णू आणि शिव यांच्याबद्दल बोलले, जे या विश्वाची निर्मिती, स्तिती आणि विनाश यासाठी जबाबदार आहेत. शिवाय, त्यांनी जीवनातील तीन C - संधी (chance), निवड (choice) आणि बदल (change), ह्यांबद्दल उल्लेख केला, जे आपल्या जीवनात महत्त्वपूर्ण आहेत, आणि जर आपण त्यांना अनुसरून जगलो नाही तर आपले जीवन कसे अहल्येप्रमाणे (गौतम राशींची पत्नी) मृतवात होईल हे ही सांगितले. सद्गुरू बापूंनी श्वासोच्छवासाची प्रक्रिया आपल्याला स्वयंभगवान त्रिविक्रमाशी कशी घट्टपणे जोडते हे स्पष्ट केले. तसेच, श्री साई सच्चरित्रातील 32 व्या अध्यायातील संदर्भाचा देऊन, त्यांनी श्रद्धावानांना कोणीही देवाला खरोखर कसे जणू शकतो हे सांगितले आणि शेवटी स्वयंभगवान त्रिविक्रम यांचे त्यांच्या प्रत्येक भक्ताशी असलेले नाते आणि त्यांच्याशी प्रत्येक भक्ताच असलेले नाते अधोरेखित केले.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Scroll to top